Sinus lift- zabieg uniesienia dna zatoki szczękowej Drukuj

zabiegi tego typu są czesto wykonywane przed wszczepieniem implantów w odcinku bocznym szczęki- kiedy nie ma wystarczającej ilości kości na wprowadzenie implantu o właściwej długości. Zazwyczaj leczenie polega najpierw na wykonaniu zabiegu sinus-liftu i dopiero po upływie ok. 9-14 miesięcy wszczepieniu implantów w odbudować kość - czas gojenia zale¿y od rodzaju użytego materiału kościozastępczego , który wprowadzamy pod błonę śluzową zatoki szczękowej. W pewnych przypadkach przy odpowiednich warunkach kostnych istnieje możliwość skrócenia procesu leczenia i wprowadzeniu jednocześnie implantów podczas tego samego zabiegu.